• VERTROUWELIJK
  • ANONIEM
  • GRATIS
  • ZONDER VERPLICHTINGEN

Het NVDA-aanbod

Na het invullen van de NVDA-Teamhermometer krijgt iedere invuller een persoonlijke code. Zonder die code is geen toegang tot de antwoorden mogelijk. Hebben alle teamleden de thermometer ingevuld en hun code doorgegeven, dan vergelijkt en analyseert Fundamed


Na die analyse gaat er per e-mail een advies aan alle teamleden. Over nut en noodzaak van een vervolggesprek met het hele team. Wat is de aard van de problemen, er onderliggend aan de hand, het verhaal erachter, de context? Zo'n gesprek duurt circa 2 uur, is 'bij jullie' en staat onder leiding van Wim Meijer of Hans de Roos van Fundamed. Beiden zijn MfN-registermediator (Mediators federatie Nederland, voorheen Nederlands Mediation Instituut) en sinds 2000 actief in de (para)medische wereld, ook als coach en trainer.


Na het vervolggesprek volgt binnen twee weken per e-mail de gezamenlijke conclusie: een puntsgewijze agenda van thema's die moeten worden aangepakt of opgelost. Bij de uitvoering kan Fundamed adviseren of ondersteunen.


Belangrijk is dat de werkgever wordt geïnformeerd en voor het vervolggesprek toestemming geeft. Niet alleen vanwege de transparantie, draagvlak, medewerking (niet aanwezigheid!), maar ook in verband met de kosten. Komt er geen vervolggesprek dan zijn er ook geen kosten te betalen. Het hele traject - gebruik van de NVDA-Teamthermometer, analyse, vervolggesprek en puntsgewijze agenda - kost mits tenminste een van de teamleden NVDA-lid is € 350,- (inclusief reiskosten en exclusief 21% btw, tarief 2015). Is niemand NVDA-lid dan is het tarief € 660,-. Het bedrag wordt - op grond van de gegeven toestemming - aan de werkgever in rekening gebracht. 

Invullen van de thermometer doe je anoniem. Mail je je code aan Fundamed dan zijn jouw gegevens inclusief de antwoorden vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor Fundamed.